Włącz wysoki kontrast

Ścieżka prezentuje różne zbiorowiska leśne min. grąd niski, ols kępowo – dolinkowy; prowadzi groblą, wzdłuż kompleksu łąk zienkowskich (zwanych „Pociągi”) do okazałego żeremia bobrowego.Ścieżka przyrodniczo – historyczna „Obóz Powstańczy” rozpoczyna się w miejscowości Lipniak. Trasa ścieżki wynosi około 4 km. W celu bliższego poznania zjawisk przyrodniczych, fauny i flory oraz walorów historycznych ścieżki, w najciekawszych miejscach, umieszczono 7 tablic informacyjnych.
Ścieżka prezentuje różne zbiorowiska leśne min. grąd niski, ols kępowo – dolinkowy; prowadzi groblą, wzdłuż kompleksu łąk zienkowskich (zwanych „Pociągi”) do okazałego żeremia bobrowego. „Dąb powstańców”, mogiłki, czy miejsce obozu powstańczego – stanowiące historyczne elementy ścieżki, dają turystom pełniejsze wyobrażenie o przebiegu Powstania Styczniowego na terenie Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego..

Comments are closed.