Włącz wysoki kontrast

Oficjalnie trójpaństwowy Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” stał się faktem. W dniu 5 września 2012 r. w Ministerstwie Środowiska Pani Irina Bokova Dyrektor Generalna UNESCO przekazała certyfikat zatwierdzający Transgraniczny Rezerwat Biosfery. Jest to ważne wydarzenie o randze nie tylko europejskiej, ale również ogólnoświatowej, ponieważ dotychczas powstały tylko trzy takie obiekty na świecie, w tym dwa w Europie. Pierwszym trójpaństwowym rezerwatem biosfery na świecie był Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” obejmujący obszary chronione Bieszczadów Zachodnich na trenie Polski, Ukrainy i Słowacji. Tym razem ponownie głównie z inicjatywy strony polskiej powstaje drugi taki obiekt w Europie tym razem na terytorium Polski, Ukrainy i Białorusi. Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie liczy sobie ok. 280 tys. ha i jest jednym z większych tego typu obiektów w Europie.

Podczas konferencji w dniu 5 września w Ministerstwie Środowiska Pani Irina Bokova Dyrektor Generalny UNESCO wygłosiła referat o Programie „Człowiek i Biosfera”                          i przekazała certyfikaty powołujące Transgraniczny Rezerwat, każdej ze stron, które w imieniu poszczególnych państw odebrali właściwi ministrowie.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor Generalnej UNESCO, swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Ministerstw z Ukrainy, Białorusi i Polski. Stronę polską reprezentował Pan Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody. W konferencji głos zabierali jeszcze Jarosław Szymański Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego, Wiesław Holaczuk Starosta Powiatu Włodawskiego, który przedstawił rolę RB „Polesie Zachodnie” w zrównoważonym rozwoju powiatu. Głos zabrała również Pani Alicja Breymeyer Przewodnicząca Polskiego Komitetu UNESCO-MAB, oraz przedstawiciele różnych Departamentów Ministerstwa Środowiska. Po pierwszej części konferencji w Ministerstwie, część uczestników przejechała do Urszulina, gdzie drugiego dnia konferencję kontynuowano. W czasie przejazdu uczestnicy odwiedzili skansen kultury ludowej w Holi.

Drugiego dnia obrad odtworzono wystąpienie Dyrektor Generalnej UNESCO, a swoje wystąpienia zaprezentowali Thomas Schaaf przedstawiciel Sekretariatu UNESCO-MAB z Francji, przedstawiciele delegacji ukraińskiej i białoruskiej oraz członkowie Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego. Następnie przedstawiciele Białorusi Polski i Ukrainy przedstawili planowane działania na rzecz Rezerwatu Biosfery. Kolejnym elementem konferencji była dyskusja generalna. Burzliwe obrady zakończył lunch, a po nim odbył się objazd studyjny po PPN. Głównym elementem objazdu było zwiedzanie ścieżki przyrodniczej „Dąb Dominik”, która po przez typowe zbiorowiska leśne i torfowiskowe prowadzi do malowniczego, śródleśnego jeziora Moszne. To niewielkie, zarastające jezioro otoczone jest dookoła pasem torfowiska przejściowego o lokalnej nazwie „spleja”, gdzie uczestnicy konferencji zapoznali się z roślinnością bagienną i problemami związanymi z ochroną torfowisk. Po wycieczce terenowej uczestnicy konferencji zjedli posiłek i na tym konferencja się zakończyła.

 autor: Andrzej Różycki

.

Kategorie: Aktualnosci

Comments are closed.