Włącz wysoki kontrast

W odległości 50 km od stolicy województwa i największego miasta po prawej stronie Wisły – Lublina, 40 km od Chełma oraz 30 km od granicy z Ukrainą i przylegającego do niej Szackiego Parku Narodowego leży w sercu Polesia – GMINA URSZULIN.

Istniejący od 1990 roku Poleski Park Narodowy, w którego bezpośrednim sąsiedztwie leży Urszulin, daje możliwość odpoczynku wśród malowniczego krajobrazu oraz piękna nieskażonej i dziewiczej przyrody.

Turystyka
Atrakcyjność turystyczna gminy Urszulin, wynika przede wszystkim z jej położenia wśród jezior i lasów. Miejsca do kąpieli zlokalizowane przy jeziorach Rotcze i Sumin wyposażone są w pola biwakowe i dają możliwość uprawiania sportów wodnych, zaś obfitość ryb i dogodne łowiska umożliwiają przeżycie niezapomnianych wrażeń wędkarskich.
Duża powierzchnia lasów stanowi atrakcję dla amatorów runa leśnego oraz podglądaczy przyrody a niepowtarzalne piękno przyrody umożliwia organizację plenerów malarskich i fotograficznych. Przez teren gminy przechodzi sieć szlaków turystycznych wytyczonych przez PTTK. W atrakcyjnych miejscach na turystów czekają wieże widokowe zadaszenia turystyczne i pola biwakowe.
Dogodną formę wypoczynku zapewniają też gospodarstwa agroturystyczne, w których na turystów czeka miła, rodzinna atmosfera, zdrowa żywność i dobra domowa kuchnia. Nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych można mile spędzić czas na zwiedzaniu Muzeum PPN w Załuczu Starym oraz okolicznych zabytków architektury świeckiej i sakralnej.

Natura
O walorach przyrodniczych Urszulina świadczy fakt, że najciekawsze zespoły leśne i krajobrazowe oraz stanowiska rzadkiej roślinności zostały objęte ochroną Poleskiego Parku Narodowego , który swoim zasięgiem obejmuje ok. 50% obszaru naszej gminy. Najcenniejsze okazy flory i fauny takie jak: brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna, trzy gatunki rosiczek, aldrowanda pęcherzykowata, bagnica torfowa oraz żółw błotny będące rzadkością w skali światowej chronione są w strefach ochrony ścisłej i czynnej związanej z torfowiskami. Siedliskiem unikalnych okazów flory i fauny są też liczne torfianki i jeziora w obrębie PPN otoczone charakterystycznym kożuchem roślinnym – spleją.
Trudno dostępne tereny leśne stanowią dogodną ostoję dla wielu gatunków zwierząt. Miłośnicy przyrody mają dużą szansę spotkać łosia, dzika, czy żurawia, a przy odrobinie szczęścia lub cierpliwości zobaczyć można żółwie błotne, rodzinę bobrów, czarne bociany lub baraszkujące wydry. Niezapomnianych wrażeń dostarcza zwiedzanie Poleskiego Parku Narodowego, w którym wytyczono 4 ścieżki dydaktyczne: Dąb Dominik, Jezioro Długie, Perehod i Spławy. Na zwiedzających czeka fachowa obsługa i przewodniczący doskonale znający swoje rzemiosło.

W obrębie gminy znajduje się 9 jezior: Wytyckie, Sumin, Rotcze, Płotycze, Wereszczyńskie zw Bombelkiem (ogólnodostępne) i cztery położone na terenie PPN: Łukie, Długie, Moszne i Krasne. Jeziora te stanowią doskonałe warunki lęgowe dla wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-torfowiskowym takich jak: cyranka, podgrzałka, błotniak czarny, sowa błotna, wodniczka, podróżniczek, remiz, dziwonia oraz żuraw – ptak herbowy PPN. Niezapomnianych wrażeń podczas pogodnych i bezwietrznych nocy dostarcza również bardzo częste i charakterystyczne dla tego obszaru zjawisko inwersji termicznych i mgieł.

Historia, kultura i religia
Prace archeologiczne w okolicach Wytyczna potwierdzają, że ziemie nasze zamieszkiwane były już 4000 lat p.n.e.
W okresie średniowiecza obszary te należały do Rusi Kijowskiej i jako tzw. Grody Czerwińskie zostały w 1018 roku przyłączone do Polski przez Bolesława Chrobrego. Do Grodów Czerwińskich, które później przyjęły nazwę ziemi chełmskiej zaliczano również Wereszczyn, wzmiankowany w annałach już w roku 1204 r. W okresie rozbiorów tereny nasze wcielone zostały do zaboru rosyjskiego, a rejon Urszulina stał się areną intensywnych walk w okresie Powstania Styczniowego 1863-64 (największe bitwy stoczone zostały pod Wytycznem i Wiązowcem).

Tragicznym okresem dla naszej ziemi była również II Wojna Światowa. Już w 1939 roku Korpus Ochrony Pogranicza stoczył pod Wytycznem ciężki bój z wojskami sowieckimi, a oddalony o 35 km od Urszulina Sobibór był świadkiem męczeńskiej śmierci tysięcy Żydów i Polaków.
W okresie okupacji, dzięki terenom dostępnym tylko miejscowej ludności działało tu wiele oddziałów partyzanckich, co powodowało odwetową działalność okupanta, liczne aresztowania i pacyfikacje okolicznych wsi.

Więcej informacji o historii Urszulina i okolic znajdziecie Państwo na stronie www.historia.urszulina.net pod linkiem: